41 Years ” The Boots”
Horse Fair

Saturday – 09/11/2024

English / Dutch below

Mares

The mares will present them self at The Boots between 20:00 and 20:30

The mares are completely naked (harness, cockring, socks and wrist wraps are allowed) Footwear is required.

The mares have a good hygiene (anal rinsed).

The mares will be offered a mask/blindfold.

The mares are kept blindfolded until the end of the game (23:00)

Whenever a mare needs a drink, a pee or cigarette, they can call a stable master. He will bring the mare to the 1st floor. The time of this break is limited.

Mares : rules

Blindfolds/masks are kept on during the entire game.

Sexual acts between mares are prohibited.

Mares cannot refuse a stallion.

Stallions

The stallions will present them self at The Boots between 20:30 and 21:00. The regular dress code applies.

The stallions take their time to look, feel and discuss the quality of the mares.

Once a mare is chosen, it can be taken at will.

Stallions : rules

Sexual acts between stallions are prohibited.

Masks/blindfolds may not be removed from the mares.

When a mare indicates she needs a break, this will be respected by the stallion.

Kissing / sucking with a mare is only allowed when explicitly indicated by the mare itself. It cannot be forced.

Aggressive acts towards the mares is forbidden.

In general

The stable masters have the right to check if the safe-sex preference is respected.

In friction of one of the above rules give the stable master the right to give a penalty. This goes from expulsion of the game for several minutes, until removal from The Boots.

Mares or Stallions under the influence of alcohol and drugs will be removed from the game.

During the game, no role switch of mare/Stallion is possible.

After the horse fair you’re free to stay for our regular evening concept which starts at 22.30h

Nederlands

Merries : verloop

De merries bieden zich aan tussen 20.00u en 20.30u.

De merries zijn volledig naakt (harnas, cockring, kousen, polsbanden zijn echter toegestaan). Schoeisel is verplicht.

De merries zijn gespoeld en hygiënisch.

Tijdens de voorbereidingen krijgen zij een masker, dat tevens als blinddoek dienst doet. Met dit masker zijn ze onherkenbaar en kunnen ze niets zien.

De merries blijven geblinddoekt tot het einde van het spel (23.00u).

Als een merrie nood heeft aan een pauze, drank, plassen, sigaret geven ze dit aan door de ‘stalmeester’ te roepen. Een stalmeester zal de merrie dan begeleiden naar de 1ste verdieping. Het is echter niet de bedoeling dat de merries hier lange tijd vertoeven.

Merries : regels

De merries houden gedurende het gehele spel hun blinddoek en masker aan.

Seksuele activiteiten tussen merries zijn niet toegestaan.

Merries mogen het bestijgen door een hengst niet weigeren.

Hengsten : verloop

De hengsten kunnen zich aanmelden tussen 20.30u en 21.00u. De normale dresscode van the Boots is van toepassing.

De hengsten nemen de tijd om de merries te keuren. Dit kan gebeuren door kijken, voelen en met andere hengsten de kwaliteit van de verschillende merries te bespreken.

Eenmaal zij een merrie gekozen hebben, kunnen ze deze bestijgen.

Hengsten : regels

Onderlinge seksuele handelingen tussen hengsten onderling is niet toegestaan.

Maskers en blinddoeken mogen van de merries niet verwijderd worden.

Wanneer een merrie aangeeft dat zij nood heeft aan pauze, wordt dit gerespecteerd.

Gepijpt worden en kussen met een merrie kan enkel als de merrie dit zelf aangeeft.

Agressieve handelingen naar de merrie toe zijn niet toegestaan.

Stalmeesters: hoe worden

Stalmeesters kunnen zich per mail aanbieden via info@the-boots.com met als mededeling “Stalmeester”

Er is plaats voor max. 3 stalmeesters

Stalmeesters moeten zich minstens één maand op voorhand aanmelden, vlot Nederlands spreken en verantwoord te werk gaan.

Stalmeesters mogen geen seksuele handelingen hebben tijdens het spel

Hebben er zich voldoende stalmeesters aangemeld word je op de wachtlijst geplaatst

Stalmeesters : taken

De stalmeesters hebben de plicht te controleren of ‘safe seks’ gerespecteerd wordt.

Het niet respecteren van één van de regels geeft de stalmeesters de plicht een sanctie op te leggen, gaande van uitsluiting uit het spel gedurende een bepaalde periode tot verwijdering uit The Boots.

Hengsten of merries die onder invloed zijn van drugs of dronkenschap, wordt de toegang tot het spel ontzegd.

Stalmeesters controleren ook of er tijdens het spel niet gewisseld wordt tussen de rol van hengst of merrie.

Na de Horse fair is iedereen vrij te blijven voor ons avond concept welk start om 22.30 u

Doors Mares: 20.00h – 20.30h
Stallions: 20.30h- 21.00h
(door closed at 21.00h)
Dress code Mares: Naked (or almost naked)
Stallions: All fetishes welcome
Price Regular Entrance Fee
Party 20.00h till 23.00h
Continues Yes, at 22.30 starts the night program
Presale There is no presale

124 – 910

[bar group=”6″]

© The Boots 2023 | All rights reserved