Horse Fair

English / Dutch below

Mares

 • The mares will present them self at The Boots between 20:00 and 20:30
 • The mares are completely naked (harness, cockring, socks and wrist wraps are allowed) Footwear is required.
 • The mares have a good hygiene (anal rinsed).
 • The mares will be offered a mask/blindfold.
 • The stable master will escort the mares to the cellar where they will be prepared for the stallions.
 • The mares are kept blindfolded until the end of the game (23:00)

Whenever a mare needs a drink, a pee or cigarette, they can call a stable master. He will bring the mare to the 1st floor. The time of this break is limited.

Mares: rules
 • Blindfolds/masks are kept on during the entire game.
 • Sexual acts between mares are prohibited.
 • Mares cannot refuse a stallion.

Stallions

 • The stallions will present themselves at The Boots between 20:30 and 21:00.
 • The regular dress code applies.
 • The stallions take their time to look, feel and discuss the quality of the mares.
 • Once a mare is chosen, it can be taken at will.
Stallions : rules
 • Sexual acts between stallions are prohibited.
 • Masks/blindfolds may not be removed from the mares.
 • When a mare indicates she needs a break, this will be respected by the stallion.
 • Kissing/sucking with a mare is only allowed when explicitly indicated by the mare itself. It cannot be forced.
 • Aggressive acts towards the mares is forbidden.

In general

 • The stable masters have the right to check if the safe-sex preference is respected.
 • In friction of one of the above rules give the stable master the right to give a penalty. This goes from expulsion of the game for several minutes, until removal from The Boots.
 • Mares or Stallions under the influence of alcohol and drugs will be removed from the game.
 • During the game, no role switch of mare/Stallion is possible.

After the horse fair you're free to stay for our regular evening concept which starts at 22.30h

Nederlands

Merries : verloop

 • De merries bieden zich aan tussen 20.00u en 20.30u.
 • De merries zijn volledig naakt (harnas, cockring, kousen, polsbanden zijn echter toegestaan). Schoeisel is verplicht.
 • De merries zijn gespoeld en zijn hygiënisch.
 • Tijdens de voorbereidingen krijgen zij een masker, dat tevens als blinddoek dienst doet. Met dit masker zijn ze onherkenbaar en kunnen ze niets zien.
 • De stalmeesters brengen de merries naar de kelder, waar ze klaar gezet worden voor de hengsten.
 • De merries blijven geblinddoekt tot het einde van het spel (23.00u).
 • Als een merrie nood heeft aan een pauze, drank, plassen, sigaret geven ze dit aan door de ‘stalmeester’ te roepen. Een stalmeester zal de merrie dan begeleiden naar de 1ste verdieping. Het is echter niet de bedoeling dat de merries hier lange tijd vertoeven.
Merries : regels
 • De merries houden gedurende het gehele spel hun blinddoek en masker aan.
 • Seksuele activiteiten tussen merries zijn niet toegestaan.
 • Merries mogen het bestijgen door een hengst niet weigeren.

Hengsten : verloop

 • De hengsten kunnen zich aanmelden tussen 20.30u en 21.00u. De normale dresscode van the Boots is van toepassing.
 • De hengsten nemen de tijd om de merries te keuren. Dit kan gebeuren door kijken, voelen en met andere hengsten de kwaliteit van de verschillende merries te bespreken.
 • Eénmaal zij een merrie gekozen hebben, kunnen ze deze bestijgen.
Hengsten : regels
 • Onderlinge seksuele handelingen tussen hengsten onderling is niet toegestaan.
 • Maskers en blinddoeken mogen van de merries niet verwijderd worden.
 • Wanneer een merrie aangeeft dat zij nood heeft aan pauze, wordt dit gerespecteerd.
 • Gepijpt worden en kussen met een merrie kan enkel als de merrie dit zelf aangeeft.
 • Agressieve handelingen naar de merrie toe zijn niet toegestaan.

Stalmeesters: hoe worden

 • Stalmeesters kunnen zich per mail aanbieden via info@the-boots.com met als mededeling "Stalmeester"
 • Er is plaats voor max. 3 stalmeesters
 • Stalmeesters moeten zich minstens één maand op voorhand aanmelden, vlot Nederlands spreken en verantwoord te werk gaan.
 • Stalmeesters mogen geen seksuele handelingen hebben tijdens het spel
 • Hebben er zich voldoende stalmeesters aangemeld word je op de wachtlijst geplaatst
Stalmeesters : taken
 • De stalmeesters hebben de plicht te controleren of ‘safe sex’ gerespecteerd wordt.
 • Het niet respecteren van één van de regels geeft de stalmeesters de plicht een sanctie op te leggen, gaande van uitsluiting uit het spel gedurende een bepaalde periode tot verwijdering uit The Boots.
 • Hengsten of merries die onder invloed zijn van drugs of dronkenschap, wordt de toegang tot het spel ontzegd.
 • Stalmeesters controleren ook of er tijdens het spel niet gewisseld wordt tussen de rol van hengst of merrie.

Na de Horse fair is iedereen vrij te blijven voor ons avondconcept welk start om 22.30h

Doors 20.00h - 21.00h
Doors closed 21.00h - 22.30h
Party 20.00h - 23.00h
Price Regular entrance prices
Pre sale There is no pre sale

 

     

116

© The Boots 2017 | All rights reserved